Koristi raznovrstnih team building programov

Tukaj so opisane koristi raznovrstnih team building programov.

Team building programi zanimajo vedno večji in vedno širši spekter vodstvenega kadra, najrazličnejših podjetij, tako ne glede na velikost in število svojih zaposlenih, kot tudi ne glede na branžo in dejavnost v kateri podjetje nastopa.

V spodnjem zapisu zato naštevamo nekatere izmed najpomembnejših koristi, ki jih prinaša raznovrstnost team building programov za naše zaposlene.

Pregled team building programov ter njihovih koristi, si lahko ogledate tudi na naslednjih spletnih straneh:

Koristi raznovrstnih team building programov

Glede na to, da je prvovrstni namen odpeljati naše zaposlene na nek team building dogodek, seveda motivacija zaposlenih in doseči njihovo povezovanje  tudi izven njihovega delovnega okolja, je ključno za uspešno izveden team building program, da je le ta (v kolikor tovrstne dogodke organiziramo vsako leto zapored), organiziran vedno pod drugačno tematiko in v drugačnem okolju.

Koristi raznovrstnih team building programovTako kot iz vsakdanjega življenja zelo dobro vemo, da nam v spominu največkrat ostajajo vedno nove reči in kraji, ki jih obiščemo, velja tudi pri team building dogodkih, da bodo ti ostali v boljšem in trajnem spominu, našim zaposlenim, če bodo tematsko in lokacijsko raznovrstni, pestri in vedno drugačni.

Na ta način bomo tudi dosegli to, da bodo naši zaposleni svoja team building doživetja in izkušnje primerjali med sabo, izognili pa se bomo tudi tistemu klasičnemu, “prvič je bilo najbolje”, zaradi tega, ker je prvi team building pač izbran prvič, vedno na novi lokaciji in vedno z novo tematiko (saj predhodnega team building eventa pred njim pač še ni).

Ključno za izvedbo koristnega team buildinga je tudi na zaposlene predhodno zelo dobro pouičimo o tematiki samega dogodka – s slednjim pa bomo dosegli, da se že pred samim dogodkom naši zaposleni veselijo in pripravijo na sam dogodek. Zato jim igre (v kolikor ne gre za kakšno skrivnostno raziskovanje zakladov) predstavimo vnaprej, pa tudi ekipe, ki bodo v posameznih igrah nastopale, skupaj, naj vaši zaposleni že formirajo v domačem (delovnem) okolju.

Na ta način boste team building dogodek izkoristili maksimalno ne samo v času dogajanja, ampak tudi v času pred dogodkom in tudi po njem. Ker je team building program zelo pogosto vezan na zabavne igre in druženje, je zato odlično, ker boste na tak način tudi prispevali k zabavi in boljšemu vzdušju pred in po samem dogodku.

Koristnost izbire vedno drugega team building programa pa se kaže tudi v tem, da vsako leto znova angažirate druge zaposlene z drugimi potencialni in viri. Tako se vam ob izbiri različnih team building tematik ne more pripetiti, da v ospredje vedno stopajo ene in iste osebe ter zaposleni, temveč, da v dogajanje skozi čas, povabite vse vaše zaposlene.

Če ima nek vaš zaposlen talent na pevsem področju, organizirajte karaoke, drugo leto naj stopi v ospredje tekmovanje v športu, tretje leto miselne igre, ipd…

Če je vostvo podjetja dovolj “korajžno”, naj organizira športne igre tipa vodstvo proti zaposlenim ali nabavna služba proti prodajnim, itd… Nič pa ni narobe, če v vsak team building program, vključite tudi igre in atrakcije, ki povežejo vse vaše zaposlene skozi doseganje skupnih nalog in premagovanje skupnih izzivov.

Oznake besedila: koristi raznovrstnih team building programov

Vir: ETC team building programi