Hoteli za oskrbo sob uporabljajo Hospitality in Hotel TV sisteme

Hoteli za oskrbo sob uporabljajo Hospitality in Hotel TV sisteme različnih ponudnikov

Vemo, da hoteli za oskrbo sob uporabljajo Hospitality in Hotel TV sisteme in opremo različnih ponudnikov tovrstnih storitev. Toda to še vedno ne pojasnjuje, zakaj te storitve z vidika uporabnika, praviloma precej nekvalitetne ali celo slabe in neuporabne. Tukaj je nekaj značilnosti, točko za točko.

→ Previsoka glasnost ob zagonu televizorja v hotelski sobi

Pogosto hoteli za oskrbo hotelskih sob uporabljajo Hospitality in Hotel TV tako imenovane komercialne Hospitality sisteme. Glavna prednost teh sistemov je omogočena funkcija zaščite vsebin pred kopiranjem, če to zahtevajo ponudniki storitev in to pomeni del njihovih prihodkov za zagotavljanje vsebin na zahtevo. Televizorji, namenjeni za opremo hotelskih sob, upravljavcu sistema omogočajo, da se vsakič, ko se vklopijo, glasnost nastavi na določeno prednastavljeno raven. Na žalost mnogi hoteli očitno precenijo stopnjo glasnosti, potrebna za pridobitev gostove pozornosti.

→ Zelo počasno preklapljanje med kanali

Da, hotelske televizije imajo običajno delujejo z rahlo zakasnitvijo, ko želimo spremenite kanal. Vendar po mnenju hotelskih verig in televizijskih ponudnikov, pri katerih je bila opravljena anketa, je to dejansko neizogibna lastnost digitalne televizije. Po večini vsi trdijo, da odzivnost sistemov v hotelih ni nič slabša, kot doma. Morda se vse skupaj zdi še počasneje, ker uporabniki interaktivnih menijev na zaslonu, na svojih televizorjih doma redko ročno brskajo po postajah.

→ Pomanjkanje interaktivnih programskih vodnikov

Večina Hospitality in Hotel TV sistemov ponuja veliko interaktivnih storitev, med drugim tudi interaktivne vodnike za brskanje med kanali – EPG (1). Se pa še vedno zgodi tudi to, da je hotelska soba opremljena s starejšim modelom televizorja, ki interaktivnih storitev ne omogoča.

Hoteli za oskrbo sob uporabljajo Hospitality in Hotel TV sisteme

Hoteli za oskrbo sob uporabljajo Hospitality in Hotel TV sisteme, pri katerih je na voljo sodoben interaktivni vodnik oz. EPG

Torej, ali bi bile lahko hotelske televizijske storitve boljše? Nedvomno. moramo pa se zavedati, da je opozarjanje na njihove pomanjkljivosti, edini način, da se bodo te stvari izboljšale. Hoteli morajo biti obveščeni o tem, da gosti pričakujemo več. Morda bo prav to vplivalo na to, da se bodo potem hitreje odločili za nadgradnjo. Do takrat pa bo v sobah še vedno na voljo izpis televizijskih kanalov na papirju na nočni omarici ob postelji.