kruno.si ⏐ motorna olja in aditivi

kruno.si ⏐ motorna olja in aditivi

Motorna olja po ugodnih cenah. Velika izbira kvalitetnih motornih olj za vse tipe vozil. Največja izbira originalnih motornih olj na spletu. ⏐ kruno.si

Aditivi

Aditivi so topni v olju in se mešajo z osnovnimi olji. Njihova naloga je doseganje takih lastnosti olj, da so primerna za ohranjanje uporabnosti končnih produktov tudi pri višjih delovnih obremenitvah za daljše časovno obdobje.

kruno.si motorna olja in aditivi

Čistost bata pri oljih različne kvalitete

 

Površinska aktivnost

Detergenti/disperzanti

Pri višjih temperaturah je možna tvorba usedlin v obliki laka in oljnega premoga, še posebej na območju bata in na ostalih vročih sestavnih delih. Rešitev so detergenti, ki preprečujejo / zmanjšujejo usedline. Z njimi lahko nevtraliziramo tudi kisline, ki nastajajo pri izgorevanju v motorju.

Pri nizkih temperaturah pa je možno tvorjenje in kopičenje škarta preko finih tekočin in trdih delcev.

Rešitev so disperzanti, ki morajo obdati umazane delce in jih obdržati v suspenziji.

Zaščita pred obrabo

Na določenih sestavnih delih (npr. odmična gred, bok zobnika) lahko pri višjih obremenitvah pride do metalnega kontakta. Posledica tega je obraba; na bokih zobnika je možna tvorba pitinga in v skrajnem primeru razjedanja.

Rešitev so aditivi, ki tvorijo tanke, drseče sloje; s tem je neposreden metalni kontakt preprečen.

kruno.si motorna olja in aditivi

Nova (levo) in obrabljena (desno) odmična gred

Zaščita pred korozijo

Kisik, voda in agresivni produkti gorenja vodijo do korozije. Rešitev pred tem predstavljajo aditivi, ki tvorijo na metalnih površinah goste koprenaste pregrade, ki odbijajo vodo in ščitijo pred korozijo.

Boljša in slabša zaščita pred korozijo na ležajni blazini

Sprememba trenja

Sinhroni menjalniki, avtomatski menjalniki ali mokre zavore v traktorjih potrebujejo olja z določenim koeficientom trenja.

Aditivi omogočajo potrebno trenje metalnih površin.

Zaščita olja

Zaščita pred staranjem

Visoke temperature in kisik vodita do staranja olja (temnejša barva, zgoščevanje).

Aditivi morajo preprečiti/zmanjšati vpliv kisika in s tem tvorbo produktov staranja olja.

Metalni deaktivator

Mikroskopsko majhni metalni delci v olju pospešijo proces staranja olja.

Aditivi deaktivirajo katalitično delovanje in tvorijo zaščitne filme na metalnih površinah.

Aditivi proti peni

Intenzivno mešanje olja z zrakom pri delovanju pripelje do tvorbe pene. S tem se pospeši staranje olja in poveča viskoznost. Pena je stisljiva in moti hidravlične funkcije.

Aditivi preprečujejo/zmanjšujejo tvorbo pene.

kruno.si